Kim jesteśmy

GE Consulting od 2012 roku oferuje kompleksowe usługi dla biznesu w obszarze doradztwa energetycznego i służące poprawie efektywności energetycznej.

Od lat wspomagamy naszych klientów we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań energetycznych, których celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz optymalizacja procesów produkcyjnych. Zrozumienie potrzeb Klientów, rozwiązania zgodne z logiką biznesową i trendami w zarządzaniu oraz inwestycje w ich rozwój pozwalają skutecznie osiągać cele biznesowe i przynoszą korzyści naszym Klientom.

Nasz zespół

Jesteśmy specjalistami, którzy tworzą dla naszych klientów najlepsze rozwiązania i modele współpracy.

W naszym zespole znajdują się specjaliści z wielu dziedzin. Współpracujemy z pracownikami naukowymi Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. Każdy z nas jest pasjonatem swojego zawodu co gwarantuje najlepszą obsługę, standardy pracy, wysoką skuteczność działań. Wieloletnie doświadczenie biznesowe i umiejętności komunikacji dają nam przewagę konkurencyjną w projektach realizowanych dla naszych klientów.

CSR ISO 26000

W naszych aktywnościach na rzecz zrównoważonego rozwoju inspirowani jesteśmy wartościami CSR – Corporate Social Responsibility.

Działając zgodnie ze Społeczną Odpowiedzialnością Biznesu wskazywaną w normie PN ISO-26000:2012, szczególną uwagę zwracamy na propagowanie rozważnego korzystania z zasobów środowiska naturalnego oraz stosowania uczciwych praktyk operacyjnych w działalności biznesowej.

Oferta

W obszarze naszych działań jest pomoc Klientom w uzyskaniu zwolnienia z akcyzy na energię elektryczną, które możliwe jest od stycznia 2016 roku. Nowelizacja przepisów akcyzowych wprowadziła dwa mechanizmy zwolnienia od akcyzy dla energii elektrycznej.

  • Zwolnienie procesowe, umożliwia uzyskanie całkowitego zwolnienia od akcyzy dla energii elektrycznej wykorzystywanej do celów redukcji chemicznej, w procesach elektrolitycznych, w procesach metalurgicznych lub w procesach mineralogicznych.
  • Zwolnienie dla zakładów energochłonnych, realizowane przez częściowy zwrot akcyzy zawartej w cenie nabywanej energii elektrycznej, dokonywany na wniosek zainteresowanego podmiotu.

Ustawa o efektywności energetycznej wprowadziła nowe obowiązki dla Przedsiębiorców w zakresie realizacji audytu energetycznego. Celem audytu jest wskazanie przedsięwzięć, których wdrożenie w danym przedsiębiorstwie przyniesie rezultaty w postaci poprawy efektywności energetycznej i ekonomicznej w rozpatrywanym obszarze.

Proponujemy naszym klientom pozyskanie białych certyfikatów oraz korzyści wynikające z ich sprzedaży poprzez poprawę efektu ekonomicznego przedsięwzięcia. Nowa ustawa o efektywności energetycznej daje możliwość pozyskania białych certyfikatów dla przedsięwzięć planowanych.

W obszarze naszych działań jest przygotowanie organizacji do wdrożenia Systemu Zarządzania Energią zgonie z normą ISO 50001. Korzyści wynikające z wdrożenia oraz certyfikacji to:

  • poprawa efektywności energetycznej
  • zmniejszenie kosztów zużycia energii
  • redukcja emisji gazów cieplarnianych
  • wprowadzenie właściwego nadzoru nad systemem zarządzania energią w organizacji
  • zgodność z wymaganiami prawnymi związanymi z efektywnością energetyczną
  • możliwość integracji z innymi systemami zarządzania

Realizacje

Realizujemy projekty dla dużych i średnich przedsiębiorstw przemysłowych oraz firm nieprodukcyjnych.

Od 2012 roku zrealizowaliśmy ponad 100 projektów w obszarze doradztwa energetycznego i służących poprawie efektywności energetycznej. Zaufanie i ochrona danych naszych Klientów są dla nas najważniejszą wartością. Referencje Klientów udostępniamy na Państwa życzenie.

Ostatnie nasze projekty zrealizowaliśmy w następujących branżach:

HANDEL I DYSTRYBUCJA / OCHRONA MIENIA I USŁUGI / PRZEMYSŁ WYDOBYWCZY – GÓRNICTWO / PRZEMYSŁ METALURGICZNY – HUTNICTWO / PRZEMYSŁ ENERGETYCZNY / PRZEMYSŁ CHEMICZNY / PRZEMYSŁ MINERALNY

Jak działamy

GE Consulting realizuje kompleksowe usługi w obszarze efektywności energetycznej.

Możemy zaproponować Państwu nasz model współpracy lub dołączyć do Państwa projektu na każdym z poniższych etapów.

Efektywność energetyczna dotyczy również Twojej firmy.
Zapisz się i dowiedz się więcej:

Kontakt

GE Consulting Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 7
43-100 Tychy
tel.: +48 32 724 13 03
e-mail: kontakt@geconsulting.pl

NIP: 2220895218
REGON: 243079111
KRS: 0000437476
Kapital zakładowy: 20.000 PLN